Học Giáo Lý Năm Hiệp Thông – Tuần XX thường niên

Dân Thiên Chúa

Lời Chúa: “Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ  trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (x.Pl 2,14-15).

49. H. Dân Thiên Chúa có những đặc tính nào?

T. Dân Thiên Chúa có Chúa Cha là Đấng sáng lập, Chúa Giêsu Kitô là Đấng lãnh đạo và Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh. Bí tích Rửa Tội là cửa dẫn vào Dân Chúa. Phẩm chất của Dân này là sự tự do của con cái Thiên Chúa. Luật của Dân Chúa là tình yêu. Khi Dân Chúa trung thành với Người và ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa, họ thay đổi được thế giới. 125 [781-786]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, xin ban ơn của Chúa Thánh Thần cho chúng con, để chúng con sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, để luôn xứng đáng là Dân Thiên Chúa, để mai sau được Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời như Mẹ Maria.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org