Học giáo lý năm Hiệp Thông – Tuần V thường niên

Lời Chúa: “Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu” (Cv 11,26).

15. H. Chúa Giêsu bày tỏ tâm tình hiệp thông gắn bó của Ngài với các môn đệ thế nào?

T. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy… Thầy đi để dọn chỗ cho anh em và Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó” (Ga 14, 2-3).

16. H. Chúa Giêsu bày tỏ tình bạn thân thiết của Ngài với các môn đệ thế nào?

 T. Chúa Giêsu xem môn đệ là những người bạn chí thiết và sẵn sàng chia sẻ tâm tư với họ. Ngài nói: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15).

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa Giêsu – Con Chúa muốn sống tình bằng hữu thân thiết với các môn đệ của Ngài. Xin cho chúng con biết đến chúng Chúa trong mối hiệp thông sâu sắc để xứng danh là kitô hữu.

(Trích Sách giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020 – 2021)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org