Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

Lời Chúa: “Sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không chỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (x.1 Cr 15,12-14)

65. H. Tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại và sự sống bất tử?

T. Chúng ta tin kẻ chết sẽ sống lại vì Chúa Giêsu đã phục sinh từ trong kẻ chết, Người sống luôn mãi, và Người làm cho chúng ta tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Người. Chúa Giêsu phục sinh đã tỏ mình ra như Chúa của sự sống. Lời của Người đáng tin cậy: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). 152 [988-991]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. Chúng con cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương anh dũng của tiền nhân, can đảm hy sinh bảo vệ đức tin và thực thi đức ái để cho quê hương Việt Nam thân yêu chúng con, nơi đã thấm nhuần máu của các Thánh Tử đạo, luôn được hòa bình và thịnh vượng.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org