Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXXII thường niên B

Lời Chúa: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung” (1 Cr 12,26).

64. H. Khi nói “Các thánh thông công” nghĩa là gì?

T. Tất cả mọi người, dù nam hay nữ, đặt trọn vẹn niềm hy vọng vào Chúa Kitô, và thuộc về Người qua bí tích Rửa Tội, dù họ còn sống hay đã qua đời, đều được tham dự vào “các thánh thông công”. Bởi vì, chúng ta chỉ là một thân thể trong Chúa Kitô, chúng ta sống trong sự hiệp thông bao trùm cả trời và đất. Các thánh thông công nghĩa là mọi thành phần trong Hội Thánh đều được cùng chia sẻ những thực tại thánh như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, kể cả những của cải vật chất (Cv 4, 32), trong sự hiệp thông nơi Hội Thánh lữ hành, Hội Thánh thanh luyện và Hội Thánh vinh quang. 146 [946-962]  

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa qui tụ Kitô hữu chúng con họp thành một thân thể trong Chúa, nên công nghiệp của chi thể này được chia sẻ cho chi thể khác. Xin cho chúng con noi gương đời sống thánh thiện của các thánh nhờ đó chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô là nguồn mạch mọi ân sủng và sự sống.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org