Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXX thường niên

Lời Chúa: “Đừng coi thường đặc sủng đang có nơi anh, đặc sủng của Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời ngôn sứ, khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh” (1 Tm 4,14).

61. H.  Nhiệm vụ của Đức Giám mục là gì?

T. Các Giám mục có trách nhiệm tại Hội Thánh địa phương đã trao phó cho các ngài (địa phận), và cùng chia sẻ trách nhiệm chung với toàn Hội Thánh Công giáo. Giám mục thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các Giám mục khác, và cho lợi ích của toàn Hội Thánh, dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng. Các Giám muc trước hết phải là các tông đồ, các chứng nhân trung tín mà Chúa Giêsu đã đích thân chọn để ở với Người và được Người sai đi. Như vậy các ngài đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các Ngài thực hiện bằng giảng dạy, cử hành các bí tích và quản trị Hội Thánh.

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa đã chọn gọi các Đấng kế vị các Tông đồ để thực thi ơn cứu độ của Chúa nơi trần gian. Xin Chúa ban cho Đức Tổng Giám mục được mạnh khỏe bình an. Xin cho chúng con luôn biết vâng phục và cộng tác với Ngài – vị Mục tử của Tổng Giáo phận, để xây dựng Hội Thánh tại địa phương.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org