Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXIII thường niên

hiệp nhất trong giáo hội

Lời Chúa: “Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể” (I Cr 12, 14-15).

52. H. Vì lý do gì mà các tín hữu phải hiệp nhất?

T. Vì mỗi người đều là những chi thể trong cùng một thân mình.

53. H. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hiệp nhất thế nào? Tại sao?

T. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy thiết tha duy trì hiệp nhất, qua những lời sau đây: “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thế, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. (Ep 4, 3-6).

Nghị lực sống: Lạy Chúa, xin Chúa  phá tan những thành kiến, nghi kỵ trong con người chúng con làm Hội Thánh Ngài phân rẽ. Xin Chúa các kitô hữu có tinh thần hiệp nhất để gây dựng Thân Thể Chúa và loan báo Tin Mừng yêu thương hiệp nhất.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org