Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XV thường niên

Lời Chúa: “Chúa Kitô là Đầu của Thân Thể, nghĩa là Đầu của Hội Thánh” (x.Cl 1,18).

44. H. Hội Thánh nghĩa là gì?

T. Từ “Hội Thánh”, theo tiếng Hy lạp “ekklesia”, có nghĩalà “cuộc tập họp của tất cả những người được triệu tập”. Những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều được Thiên Chúa triệu tập, để cùng nhau chúng ta là Hội Thánh. Thánh Phaolô đã nói, Chúa Kitô là Đầu của Hội Thánh, còn chúng ta là thân thể của Người.  Khi ta lãnh nhận các Bí tích và nghe lời Chúa, Chúa Kitô ở trong ta và ta ở trong Chúa, đó là Hội Thánh. 121 [748-757]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa yêu thương Hội Thánh không thể nào bỏ được và không bao giờ xa cách Hội Thánh, xin cho chúng con luôn biết yêu mến và phục vụ Hội Thánh.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org