Học giáo lý năm Hiệp Thông – Chúa nhật VI thường niên

Lời Chúa:Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37).

17. H. Trước khi lìa xa các môn đệ để chịu khổ nạn và về với Cha, Chúa Giêsu bày tỏ điều gì với Chúa Cha?

T. Ngài bày tỏ mong ước hiệp nhất với các môn đệ cách khăng khít: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con…” (x. Ga 17,24).

18. H. Sau khi được cất lên trời, Chúa Giêsu còn muốn ở với chúng ta nữa không?

T. Ngài vẫn tiếp tục hiện diện giữa chúng ta như lời Ngài phán: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Nghị lực sống: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con một kho tàng vô giá là Thánh lễ. Xin giúp chúng con biết sử dụng kho tàng vô giá ấy là năng tham dự Thánh Lễ, rước lễ và sống Mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống hằng ngày để Thánh Lễ sinh lợi cho chúng con và qua đó sinh lợi cho Hội Thánh Chúa.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]