Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật Phục Sinh

Lời Chúa: “Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2,32).

27. H. Bạn có thể là Kitô hữu mà không tin Chúa Giêsu đã sống lại không?

T. Không. Thánh Phaolô viết: “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì lời chúng tôi rao giảng sẽ vô ích, và đức tin của bạn cũng vô ích” (1Cr 15,14). 104 [631, 638, 651]

28. H. Làm thế nào mà các môn đệ Chúa Giêsu đã đi đến chỗ tin Người sống lại?

T. Đầu tiên, các ông mất hết hi vọng, nhưng dần dần, các ông đã đi đến chỗ tin Chúa sống lại, vì sau khi Người chết, họ đã thấy Người trong nhiều dịp khác nhau, các ông đã nói chuyện với Người, đã có kinh nghiệm rõ ràng là Người đang sống. (1Cr 15,3-6; Lc 24,2-3; Ga 20,8). 105-106 [639-644, 656-657]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa đã đánh bại tử thần để bước vào vinh quang phục sinh, xin cho chúng con biết sống lại với Chúa để đánh bại những thế lực sự dữ, sự tội và sự chết đang giam, để mỗi chúng con là nhân chứng của Chúa phục sinh.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org