Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật Lễ Lá

Cùng nhau học giáo lý

397. Hỏi: Tội sinh sôi nảy nở nơi chúng ta như thế nào?

Thưa: Tội tạo nên xu hướng về tội, và do việc lặp đi lặp lại cùng một hành vi, sẽ tạo nên thói xấu.

398. Hỏi: Các thói xấu là gì?

Thưa: Ðối nghịch với các nhân đức, các thói xấu là những thói quen lệch lạc làm mờ tối lương tâm và hướng chiều về điều xấu. Các thói xấu có thể ghép lại thành bảy mối tội đầu: kiêu ngạo, hà tiện, ganh tị, nóng giận, dâm dục, mê ăn uống, và lười biếng.

399. Hỏi: Chúng ta có trách nhiệm gì đối với tội người khác không?

Thưa: Chúng ta có trách nhiệm đối với tội của người khác, khi chúng ta cộng tác cách có lỗi vào tội đó.

400. Hỏi: Các cơ cấu của tội là gì?

Thưa: Các cơ cấu của tội là những hoàn cảnh xã hội hay những tổ chức nghịch lại với Luật Thiên Chúa; chúng là những biểu lộ và là hậu quả của các tội cá nhân.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org