Học Giáo lý năm Hiệp Thông – Chúa Nhật I Mùa Chay

Lời Chúa: “Như tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy” (Ga 6, 57).

19. H- Khi mối hiệp thông cao quý này bị phá vỡ, Thiên Chúa đã làm gì để tái lập?

T. Thiên Chúa Cha đã cho Con Một Ngài xuống thế làm người, hiến tế đời mình, để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. [613- 614]

Ngài nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Nghị lực sống: Lạy Chúa, chúng con xác tín mỗi lần Rước lễ là gặp gỡ Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại; Rước lễ là đón lấy sự sống từ Đấng đang sống, cũng là sự sống duy nhất bắt nguồn từ Chúa Cha. Xin Cho chúng con luôn kết hiệp với Chúa như cành nho với thân nho.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org