Hình ảnh: Ngày hội thi Giáo lý tại Giáo hạt Thanh Oai

Theo lời mời gọi của Bề trên Giáo phận, 21 Giáo xứ thuộc Giáo hạt Thanh Oai quy tụ về Giáo xứ Thạch Bích để tham dự ngày hội thi Giáo lý cấp Giáo hạt ngày 15/7/2023.

Ngày hội thi Giáo lý quy tụ 48 đội thi. Trong đó: Thiếu nhi 16 đội, Giới trẻ 11 đội, Giáo Lý viên 11 đội và Trưởng thành 10 đội.

Sau đây là kết quả Hội thi Giáo lý tại Giáo hạt Thanh Oai.

  Giải nhất Giải nhì Giải ba
Thiếu nhi Chúc Lý (300) Từ Châu (290) Thạch Bích (250)
Giới trẻ Tân Hội (270) Đại Ơn (240) Từ Châu (220)
Giáo lý viên Từ Châu (230) Cao Bộ (200) Thạch Bích (200)
Trung niên Yên Kiện (300) Mỹ Hạ (270) Từ Châu (240)

BTT Giáo hạt Thanh Oai

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org