Hình ảnh: Chương trình kính viếng và các thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lê Danh Tường

Trong ngày 24/10/2022, tại nhà nguyện Fatima trong khuôn viên của Toà Tổng Giám mục Hà Nội, đã liên tục diễn ra những Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lê Danh Tường mới qua đời. Đan xen những Thánh lễ cầu nguyện, cộng đoàn Dân Chúa và các đoàn thể đã đến kính viếng và cầu nguyện cho Cha Giuse.

Sau đây là một số hình ảnh về các Thánh lễ đã được cử hành trong ngày

Thánh lễ lúc 15h00: Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội cầu nguyện cho Cha Giuse

Thánh lễ lúc 16h15: Cộng đoàn giáo xứ Vỉ Nhuế

Thánh lễ lúc 17h00: Quý cha cùng lớp cha Giuse – Khoá VIII Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

Thánh lễ lúc 17h45: Gia đình linh tông

Thánh lễ lúc 18h30: Giáo xứ Chính Toà

Thánh lễ lúc 20h00: Ban Truyền thông TGP Hà Nội & Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Thánh lễ lúc 21h00: Giáo xứ Hà Đông và Yên Lộ

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org