Giới thiệu kinh thánh Đa-minh Sa-vi-ô

Đời sống đạo đức và lòng tôn sùng Thánh Thể của thánh Đa-minh Sa-vi-ô là một tấm gương sáng cho thiếu nhi trong thời đại hôm nay. Hình ảnh tươi đẹp của Đa-minh Sa-vi-ô, một cậu thiếu niên nên thánh bằng chính lòng mến dạt dào dành cho Thiên Chúa và tha nhân sẽ trở thành động lực để các bạn thiếu nhi thánh thể thăng tiến hơn trong đời sống đức tin của mình.

Hưởng ứng tinh thần của Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội trong Năm Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể TGP Hà Nội giới thiệu tới các bạn thiếu nhi và cộng đoàn Dân Chúa Kinh thánh Đa-minh Sa-vi-ô. Bản kinh này đã được Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên biên soạn và chuẩn nhận (imprimatur) ngày 10/01/2024.

Các bạn thiếu nhi hãy cùng nhau cầu nguyện với Chúa qua sự chuyển cầu của thánh Đa-minh Sa-vi-ô bằng lời kinh dưới đây trong các giờ chầu Thánh Thể, giờ viếng Chúa, và các giờ sinh hoạt chung.

Tải về kinh thánh Đa-minh Sa-vi-ô: Bản PDF/ Bản Word/ Ảnh Trình chiếu

Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô TGP Hà Nội

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org