Giáo xứ Yên Kiện chầu Thánh Thể Chúa

Chúa nhật X Thường niên, ngày 09/6/2024, Giáo xứ Yên Kiện vinh dự Chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Trước đó một tuần, Cha xứ Vi-xen-tê Phạm Văn Thắng đã mời gọi cộng đoàn đến Chầu Thánh Thể và dọn mình lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để sốt sắng tham dự ngày chầu lượt. Trong chính ngày chầu, vào lúc 5h00, Cha xứ Vi-xen-tê dâng Thánh lễ khai mạc và đặt Mình Thánh Chúa cho các hội đoàn tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể.

Cao điểm của ngày chầu lượt là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 do Cha Phê-rô Trần Văn Việt – Quản hạt Thanh Oai chủ tế. Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý – Chính xứ Công Xá nhắc nhớ về mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể, đồng thời mời gọi cộng đoàn luôn sốt sắng tham dự Thánh lễ và đáp trả lại tình yêu của Chúa Giê-su bằng cách năng chạy đến với Ngài.

Thánh lễ kết thúc, các giáo xứ, giáo họ tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa. Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17h00 cùng ngày đã khép lại ngày chầu lượt đầy sốt mến.

Ước mong khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, mỗi con dân Giáo xứ sẽ biến đổi đời sống trở nên lời chứng sống động cho Tin Mừng được lan tỏa đến mọi người

BTT Gx. Yên Kiện

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org