Giáo xứ Thiện Mỹ suy tôn Thánh giá tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su

Cùng với Giáo hội hoàn vũ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, ngày 29/3/2024, Giáo xứ Thiện Mỹ long trọng cử hành nghi thức suy tôn Thánh giá cách trang nghiêm và sốt sắng.

Vào lúc 17h00, Cha xứ Giu-se Đặng Anh Việt đã chủ sự nghi thức đi Đàng Thánh giá xung quanh nhà thờ. Ngay sau đó, cộng đoàn cùng bước vào giờ tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giê-su.

Nghi thức suy tôn Thánh giá là nghi thức quan trọng nhất của ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Cộng đoàn cùng cúi mình tôn thờ Thánh giá Chúa, cảm tạ ơn cứu chuộc Ngài đã thương ban. Sau đó, cộng đoàn tiến lên hôn chân Chúa Giê-su.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên các Ki-tô hữu, đặc biệt là con dân Giáo xứ Thiện Mỹ, để mọi người luôn tín thác vào Chúa và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Đại lễ Phục Sinh.

BTT Gx. Thiện Mỹ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org