Giáo xứ Phùng Khoang: Thánh lễ Tiệc ly ngày thứ Năm Tuần Thánh

Vào lúc 18h00, ngày 28/3/2024, Giáo xứ Phùng Khoang bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly do Cha xứ Giu-se Trần Viết Tiềm cử hành.

Trong lời ca nhập lễ, từ cuối nhà thờ, đoàn lễ sinh cùng Cha chủ tế và 12 vị trong Giáo xứ được chọn làm tông đồ trang nghiêm tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ gợi nhắc, vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-su đã thiết lập chức vụ Linh mục, hơn nữa còn ban chính Mình và Máu Người làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng các tín hữu.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giê-su không chỉ qua việc Ngài thiết lập hai bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh, mà còn qua cử chỉ “cúi xuống rửa chân cho các môn đệ”. Chúa cúi xuống để thực hiện thánh ý của Thiên Chúa và cũng để phục vụ con người. Ngài phục vụ một cách khiêm nhường với tất cả mọi người, người trung thành như Gio-an, hay người bất trung như Giu-đa; người yêu mến Chúa hay người chưa yêu mến; người ngay thẳng hay người chưa ngay thẳng. Chúa Giê-su cúi xuống rửa chân các môn đệ để làm gương cho chúng ta về sự hiệp thông, đây thực là bài học quý giá trong năm Canh tân đời sống đức tin hội đoàn.

Sau bài giảng, Cha chủ tế cử hành nghi thức rửa chân cho các vị đại diện cộng đoàn. Nghi thức này mời gọi mọi người hãy yêu thương và phục vụ nhau như chính Chúa đã nêu gương.

Cuối Thánh lễ, Cha Giu-se cùng quý ông Thừa tác viên kiệu Thánh Thể Chúa qua bàn thờ Tạm để mọi người tưởng niệm và Chầu Thánh Thể như xưa Chúa đã dạy các Tông đồ hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

BTT Gx. Phùng Khoang

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org