Giáo xứ long trọng cử hành Thánh lễ trọng thể và cung nghinh Mình Thánh Chúa

Chiều Chúa Nhật ngày 19/6/2022, tại Giáo xứ Đồng Trì, Cha xứ Giuse Nguyễn Cường Khang đã long trọng cử hành Thánh Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Sau Thánh Lễ, Cha xứ đã chủ sự và cùng với đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ long trọng cung nghinh Mình Thánh Chúa xung quanh khuôn viên giáo xứ. Trước khi được cung nghinh trở về cung thánh Nhà thờ, đoàn rước đã dừng lại nhà Tạm trước sân nhà Hội trường giáo xứ để cộng đoàn chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.

Một số hình ảnh của ngày lễ:

Hình ảnh: Giuse Song Hào
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ