Giáo xứ Hàng Bột mừng lễ Phục sinh: Đến và ở lại với họ

Vào lúc 17h00, ngày 31/3/2024, tại Giáo xứ Hàng Bột, Cha xứ Giu-se Ma-ri-a đã dâng Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh với tâm tình cầu nguyện cho những người phục vụ Giáo xứ, cách riêng cho những anh chị em kém may mắn.

Chia sẻ trong phần phụng vụ Lời Chúa, dựa theo hình ảnh hai môn đệ trên đường Em-mau, Cha xứ mời gọi cộng đoàn biết nhìn lại quá khứ của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa và biết đón nhận anh chị em mình đang cần đến lòng thương xót Chúa và cùng chia sẻ với nhau, niềm tin yêu và hy vọng trong đời sống.

Kết thúc Thánh lễ, Cha xứ cùng ban đại diện Caritas Giáo xứ có những món quà gửi đến những người phục vụ trong Giáo xứ cùng những người kém may mắn hơn.

Ước chi niềm vui của Đức Ki-tô Phục sinh đến và ở lại với họ. Xin được mượn lời hai môn đệ trên đường Em-mau để thân thưa với Chúa Ki-tô Phục sinh: “Mời Thầy ở lại với chúng con vì trời xế chiều và ngày sắp tàn”.

BTT Gx. Hàng Bột

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org