Giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XVI thường niên

Lời Chúa: “Anh em không còn là người xa lạ hay khách ở trọ, nhưng anh em thuộc về gia đình của Thiên Chúa” (x. Ep 2, 19-22).

45. H. Tại sao Thiên Chúa muốn có Hội Thánh?

T.  Bởi vì Thiên Chúa không muốn cứu rỗi chúng ta cách riêng rẽ nhưng là tập thể. Người muốn tập họp toàn thể nhân loại vào một dân duy nhất, đó là Hội Thánh.

Không ai có thể lên trời mà không cần người khác, Người chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cứu rỗi riêng mình sẽ sống không cần người khác. Điều này không thể có được cả ở trên trời cũng như dưới đất. Chính Thiên Chúa cũng cần người khác. Thiên Chúa không sống cô độc, tự coi là đủ cho mình. Chính Thiên Chúa là Ba Ngôi, là một cộng đồng, nên theo gương mẫu của Thiên Chúa, con người cũng được mời gọi để sống tương quan, trao đổi, tham gia và yêu thương lẫn nhau. Chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. 122 [758-781, 802-804]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập Hội Thánh như một bí tích đem ơn cứu độ cho trần gian. Xin cho các Kitô hữu luôn hiệp thông trong cùng một tấm bánh, tuyên xưng cùng một đức tin, và lãnh nhận cùng một bí tích để cùng giúp nhau hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org