Giáo khu Ba La và Hội Trống Giáo xứ Hà Đông mừng lễ quan thầy

Thứ Năm, ngày 13/6/2024, Giáo khu Ba La và hội trống Giáo xứ Hà Đông long trọng mừng lễ quan thầy thánh An-tôn thành Pa-đô-va. Thánh lễ do Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang chủ sự, cùng sự hiệp thông của cộng đoàn Giáo xứ.

Giáo khu Ba La là một Giáo khu thuộc Giáo xứ Hà Đông, nơi nhiều gia đình gắn bó từ xưa. Hiện nay, Giáo khu cũng có nhiều anh chị em di dân về sinh sống. Trong lịch sử Giáo xứ, Giáo khu Ba La đã có nhiều đóng góp lớn trong việc xây dựng và bảo vệ ngôi thánh đường, giữ gìn đức tin trong cộng đoàn.

Lễ kính thánh An-tôn là dịp để mọi người trong Giáo khu Ba La và toàn Giáo xứ Hà Đông cùng nhìn lại và nỗ lực sống tốt hơn theo gương thánh nhân. Trước Thánh lễ, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta cùng cộng đoàn Giáo xứ và Giáo khu cung nghinh thánh An-tôn xung quanh nhà thờ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta mời gọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ cùng cầu nguyện cho bà con Giáo khu Ba La và Hội Trống Giáo xứ, và ngài cũng chúc mừng những ai đã nhận thánh An-tôn làm bổn mạng.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, cũng như giữa con người với nhau. Trước khi muốn giảng hòa với Thiên Chúa, con người phải giảng hòa với nhau. Mối bất hòa giữa Thiên Chúa và con người không thể được sửa chữa nếu mối bất hòa giữa con người với nhau chưa được hàn gắn. Như lời Chúa Giê-su đã mời gọi: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. Lời Chúa nhắc nhở rằng Ngài muốn lòng nhân chứ không cần tế lễ; lễ vật dâng lên Chúa chính là tấm lòng yêu thương và tha thứ mà con người dành cho nhau.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh An-tôn, xin Chúa ban cho mọi gia đình trong Giáo khu Ba La, Hội Trống Giáo xứ và cộng đoàn nhận thánh An-tôn làm quan thầy được học hỏi nơi thánh nhân, biết yêu mến và thực hành Lời Chúa dạy, sống chân thành và tha thứ, đặc biệt là có trái tim nhân ái đối với những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

BTT Gx. Hà Đông

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org