Giáo họ Ứng Hòa cung nghinh và dâng hoa kính Đức Mẹ

Trong tâm tình tạ ơn và tôn vinh Mẹ Ma-ri-a, Chúa nhật, ngày 19/5/2024, Giáo họ Ứng Hòa thuộc Giáo xứ Lam Điền long trọng tổ chức cuộc rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Đức Ma-ri-a.

Giáo họ Ứng Hòa là một họ lẻ thuộc Giáo xứ Lam Điền với gần 100 nhân danh. Giáo họ cách nhà thờ xứ khoảng 1,5km. Vì khuôn viên nhà thờ Giáo họ chật chội, không đáp ứng được nhu cầu của cộng đoàn trong toàn xứ về tham dự ngày lễ, nên Giáo họ đã mượn sân bóng của thôn Ứng Hòa làm địa điểm tổ chức ngày dâng hoa kính Mẹ.

Mở đầu cuộc rước, Cha xứ Giu-se Nguyễn Khắc Trường và cộng đoàn sốt sắng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Ngay sau đó, đoàn rước đã cung nghinh Mẹ vòng quanh thôn Ứng Hòa trên quãng đường dài khoảng 1,5km. Các hội đoàn nối tiếp bước đi trong tâm tình cảm tạ Đức Mẹ qua lời ca tiếng hát, tiếng kèn, tiếng trống, qua chuỗi Mân Côi nhiệm mầu và những lời kinh tha thiết sốt sắng. Đoàn người đông đảo xếp thành hai hàng dài đi xung quanh thôn Ứng Hòa như một cuộc cung nghinh đức tin Công giáo giữa môi trường sống có nhiều bà con lương dân. Kết thúc cuộc rước, 5 đội hoa của các giáo họ trong xứ Lam Điền đồng tiến dâng hoa kính Mẹ.

Trong Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cha xứ Giu-se nhấn mạnh đến ơn thông hiểu và ơn hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần ban cho nhân loại. Cha mời cộng đoàn chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống với các môn đệ trong ngày Lễ Ngũ Tuần và cho các ông nói được nhiều thứ tiếng, nhờ đó mà các ông đã trở thành khí cụ hiệp nhất hữu hiệu và sống động của Thiên Chúa. Không có Chúa Thánh Thần, con người không thể hiểu nhau, không thể yêu thương và hiệp nhất với nhau. Chúa Thánh Thần chính là cầu nối, là sợi dây liên kết mọi người trong đức tin và lòng mến. Từ đó, Cha xứ mời gọi cộng đoàn hãy cùng với Mẹ Ma-ri-a xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa cuộc sống mỗi người trong mọi giây phút của hành trình đức tin.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cộng đoàn giáo hữu nơi đây luôn giữ được truyền thống đạo đức, tiếp tục sống hiệp hành, bác ái để trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.

BTT Gx. Lam Điền

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org