Giáo hạt Thanh Oai thường huấn quý hội đoàn nam

Hơn 280 tham dự viên đại diện cho các hội đoàn nam của Giáo hạt Thanh Oai đã tham dự chương trình thường huấn tại Giáo xứ Thạch Bích vào sáng thứ Hai, ngày 27/5/2024.

Chương trình thường huấn quý hội đoàn nam được tổ chức trong bầu khí Năm Canh tân đời sống đức tin các Ban – Hội đoàn của Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội. Đây là dịp thuận lợi để các tham dự viên nhìn lại mục đích chính yếu của việc tham gia hội đoàn Công giáo là để thánh hóa bản thân và làm việc tông đồ.

Đúng 7h45, Cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh – Đặc trách Ủy ban Giáo dân (UBGD) Giáo hạt Thanh Oai nêu lý do ngày thường huấn và cầu nguyện khai mạc chương trình. Cha Gio-an nhấn mạnh chính Chúa Giê-su quy tụ các tham dự viên để được huấn luyện và trở nên môn đệ của Ngài.

Trong giờ chia sẻ đầu tiên, Cha Phê-rô Trần Văn Việt – Quản hạt Thanh Oai từng bước dẫn dắt các tham dự viên tiếp cận với tinh thần của Công nghị TGP, đặc biệt là sống Năm Mục vụ Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn. Theo Cha Quản hạt, trước khi canh tân đời sống đức tin của hội đoàn, cần phải quan tâm đổi mới đời sống đức tin của mỗi cá nhân. Hành trình đức tin không chỉ dừng lại ở việc giữ đạo, nhưng phải hướng tới việc sống đạo bằng những việc làm cụ thể. Nhờ đó, đời sống đức tin của mỗi cá nhân ngày thêm sống động, vững vàng với lòng mến Chúa – yêu người.

Tiếp đó, Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên – Trưởng UBGD TGP giúp các tham dự viên nhận thức rõ mục đích khi tham gia sinh hoạt hội – ban là để thăng tiến đời sống đức tin và hướng tới việc loan báo Tin Mừng. Bên cạnh đó, Cha Giu-se chia sẻ 5 tiêu chí để nhận diện các hội đoàn Công giáo: theo đuổi mục đích nên thánh, tham gia vào đời sống đức tin, hiệp thông chặt chẽ với Giáo hội, cộng tác vào công cuộc truyền giáo và lan tỏa tinh thần Ki-tô giáo vào xã hội.

Ngoài ra, Cha Trưởng Uỷ ban Giáo dân cũng cho biết thực trạng sinh hoạt của các hội-ban tại TGP qua cuộc khảo sát vào tháng 5/2022. Theo thống kê, chỉ có khoảng 33% các tín hữu tham gia sinh hoạt hội đoàn và tập trung phần lớn tại khu vực thôn quê. Cả TGP có khoảng 113 hội – ban khác nhau, riêng Giáo hạt Thanh Oai là nơi có nhiều hội đoàn nhất. Tuy nhiên, các sinh hoạt hội đoàn lại chỉ giới hạn vào dịp lễ hội, nhiều hội viên tham dự chỉ mang tính chất ghi danh.

Với 45 phút hội thảo, các tham dự viên cùng chia sẻ động lực cũng như những khó khăn khi tham gia hội đoàn, đồng thời đề xuất thao thức để phát triển sinh hoạt hội đoàn.

Vào lúc 11h00, cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ do Cha trưởng Uỷ ban Giáo dân TGP chủ sự với ý cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh.

Hy vọng những chia sẻ của quý Cha trong ngày thường huấn sẽ giúp các tham dự viên lĩnh hội những điều cần thiết để xây dựng hội đoàn mình ngày càng thăng tiến theo tinh thần chung của TGP.

Truyền thông TGP Hà Nội

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org