Giáo hạt Phủ Lý: Sa mạc huấn luyện dự trưởng đợt 1

Trong hai ngày 17-18/6/2023, tại Giáo xứ Động Linh, Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Jean Théophane Vénard Giáo hạt Phủ Lý đã tổ chức khóa huấn luyện dự trưởng đợt 1 cho gần 150 bạn tham dự viên đến từ 13 giáo xứ trong Giáo hạt Phủ Lý.

Đồng hành với các tham dự viên, có Cha Giu-se Đào Trọng Thành, Tuyên úy Liên đoàn Đaminh Savio Tổng Giáo Phận Hà Nội, Cha An-tôn Vũ Ngọc Tho, Tuyên úy Hiệp đoàn TNTT Jean Théophane Vénard, Cha Phê-rô Nguyễn Văn Huy, chính xứ Động Linh, quý sơ trợ úy và quý trưởng trong Ban Huấn luyện.

Ngày đầu của sa mạc, Cha Tuyên úy Liên đoàn Đaminh Savio chia sẻ cùng các tham dự viên về lịch sử thăng tiến của Phong trào TNTT, giúp các bạn hiểu được nguồn gốc của phong trào qua các năm và qua từng thời kỳ. Kế đến là những bài khóa về luật sống, lời hứa, các bài hát sinh hoạt và nghi thức nghiêm tập. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và sự tận tình của Cha Tuyên úy Giu-se, các tham dự viên nỗ lực học tập hăng say và có tinh thần đồng đội rất tích cực qua các vòng điểm, cùng nhau thi đua, học hỏi. 

Sau bài khóa của Cha Tuyên úy Liên đoàn, các tham dự viên cũng được tìm hiểu rõ hơn về bản chất, mục đích và tôn chỉ của TNTT do Cha Giu-se Chu Mạnh Linh, phó tuyên úy Hiệp Đoàn Jean Théophane Vénard chia sẻ với mục đích, giúp các tham dự viên thăng tiến và thực hành sống đạo cho các em thiếu nhi và cũng như chính bản thân mỗi tham dự viên.

Ngày thứ hai của khóa huấn luyện được khai mạc bằng nghi thức chào cờ do Cha An-tôn, Tuyên úy Hiệp đoàn TNTT Jean Théophane Vénard chủ sự. 

Sau nghi thức chào cờ là các bài khóa tìm hiểu về ơn gọi và sứ mạng của người huynh trưởng do Cha An-tôn chia sẻ. Trước hết, Cha An-tôn định hướng cho các tham dự viên về đời sống cho các em thiếu nhi, vì mỗi trẻ là một thế giới riêng, đòi hỏi mỗi huynh dự trưởng cần phải biết kiên nhẫn. Thứ đến, Cha An-tôn còn chia sẻ cho các tham dự viên về ơn gọi của người huynh trưởng cũng như các ơn gọi đến mỗi chúng ta, giúp các tham dự viên hiểu rõ về ơn gọi và sứ mạng mà mỗi tham dự viên đang thực thi. 

Cùng với các bài khóa về lý thuyết, các tham dự viên cũng được học các bài khóa thực hành về các nút dây cắm trại và Lửa thiêng Thánh Thể với những câu hỏi kinh thánh rất thú vị. Các đội cùng nhau thi đua, học hỏi, tìm cho đội mình những vòng điểm, tích lũy điểm thi đua cho toàn đội. 

Trong hai ngày huấn luyện, các tham dự viên được học các bài khóa tìm hiểu về lịch sử và bước tiến của phong trào, tôn chỉ mục đích và nghiêm tập…qua các bài khóa của Phong trào TNTT.

Khóa huấn luyện đã khép lại, ước mong các tham dự viên không chỉ có được nhiều kiến thức mới, những người bạn mới, mà còn có thêm nguồn năng lượng mới từ Chúa Giê-su Thánh Thể để vững vàng hơn trên chặng đường phục vụ.

BTT Hiệp Đoàn Jean Théophane Vénard
Giáo hạt Phủ Lý

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org