Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình hành hương kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Gần 1.200 giáo dân thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình hành hương về trung tâm kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sở Kiện trong ngày 05/7/2024.

Ngay từ 7h30, đại gia đình Giáo hạt về đến Trung tâm Hành hương (TTHH). Sau đó, quý cộng đoàn được quý thầy giới thiệu và tham quan chứng tích Các Thánh Tử Đạo.

Vào lúc 9h00, Cha Giu-se Vũ Đình Du – Quản hạt Mỹ Đức–Hòa Bình đặt Mình Thánh Chúa khai mạc giờ chầu. Cộng đoàn cùng lắng lòng bên Chúa Giê-su Thánh Thể trong tâm tình thờ lạy, suy tôn và hồi tâm xét mình để lãnh nhận bí tích Giao Hòa.

Đúng 9h45, Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng cùng quý cha và cộng đoàn dâng hương và kính viếng Các Thánh Tử Đạo tại nhà lưu giữ tro cốt các ngài.

Thánh lễ hành hương kính Các Thánh Tử Đạo do Cha Tổng Đại diện An-tôn chủ sự lúc 10h00. Ngỏ lời đầu lễ, Cha Tổng Đại diện khích lệ con dân trong Giáo hạt tiếp bước công cuộc truyền giáo của các Đấng thừa sai bằng đời sống trung thành với Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp – Chính xứ Mường Cắt mời gọi cộng đoàn noi gương các Thánh Tử Đạo khi xưa, làm chứng cho Chúa không phải bằng những lời nói hùng hồn, hay bài giảng thật hay, thật hoành tráng, nhưng phải bằng chính đời sống chứng nhân để Tin Mừng của Đức Ki-tô lan tỏa đến muôn nơi. Bên cạnh đó, Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng suy tư: sau ngày hành hương hôm nay, mỗi người sẽ đem điều gì về thực hành trong đời sống đạo mỗi ngày.

Ước mong mỗi khách hành hương đến với TTHH Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn được Lời Chúa soi dẫn, làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Ki-tô và chiếu tỏa Tin Mừng ấy cho nhiều người khác.

TTHH Sở Kiện

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org