Giáo hạt Lý Nhân: Ra mắt Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2023-2026

Sáng thứ Hai, ngày 20/11/2023, Giáo hạt Lý Nhân tổ chức Thánh lễ ra mắt Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ (BTV HĐMV) Giáo hạt, khóa I, nhiệm kỳ 2023-2026. Ngày lễ được tổ chức tại Giáo xứ Vĩnh Đà.

Vào lúc 9h00, Cha Giu-se Nguyễn Văn Hữu, đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Lý Nhân đã gặp gỡ và chia sẻ với quý HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn về sự cần thiết và tầm quan trọng của BTV HĐMV.

Thánh lễ ra mắt BTV HĐMV Giáo hạt được cử hành lúc 10h00 do Cha Quản hạt Phan-xi-cô Xa-vi-ê Lê Thanh Nghị chủ sự trong tâm tình mừng kính thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên, Đặc trách Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận (TGP), quý cha đồng tế, quý HĐMV các giáo xứ trong Giáo hạt và cộng đoàn.

Sau lời hát ca Nhập lễ, Cha Đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt công bố biên bản bầu cử, giới thiệu các chức danh của BTV HĐMV Giáo hạt Lý Nhân. Sau đó là nghi thức tuyên hứa của các thành viên BTV HĐMV khóa I, nhiệm kỳ 2023-2026.

Kết thúc nghi thức tuyên hứa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ. Trong bài giảng, Cha Đặc trách Ủy ban Giáo dân TGP đã chia sẻ về gương sống chứng nhân của thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần và các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài đã anh dũng hy sinh tính mạng để bảo vệ đức tin. Ngày xưa các thánh tử đạo phải đổ máu để làm chứng cho Chúa. Ngày nay Chúa không đòi chúng ta đổ máu, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi trở nên những chứng nhân tử đạo trong đời sống hằng ngày: “Anh em hãy là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Kết thúc bài giảng, Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các thành viên trong HĐMV các giáo xứ, hãy làm chứng cho Chúa qua các công việc phục vụ, hãy vui tươi đón nhận và nhiệt thành trong sứ vụ được trao như chính Chúa Giê-su đã trao cho các môn đệ khi xưa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Quản hạt Phan-xi-cô Xa-vi-ê trao văn thư bổ nhiệm cho các thành viên BTV HĐMV. Sau đó, một vị đại diện cảm ơn tới quý cha và cộng đoàn.

BTV HĐMV là những con người giới hạn, nhưng Chúa đã mời gọi để trở nên người phục vụ Chúa và Giáo Hội: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Xin Thiên Chúa ban ơn và chúc lành cho sự quảng đại dấn thân của mỗi thành viên BTV HĐMV, để họ thi hành sứ vụ của mình trong niềm vui, bình an và hạnh phúc.

DANH SÁCH BTV HĐMV GIÁO HẠT LÝ NHÂN

STT Họ và tên Chức danh
1Ông Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Ngọc HùngTrưởng Ban Thường vụ
2Ông Giu-se Tạ Minh HiếuThư ký Hội đồng
3Ông Giu-se Nguyễn Đức DoanhPhó Ban Thường vụ 
4Ông Giu-se Nguyễn Văn LươngPhó Ban Thường vụ 
5Ông Giu-se Nguyễn Văn TuyênPhó Ban Thường vụ 

BTT Gx. Vĩnh Đà

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org