Giáo hạt Lý Nhân: Quý Cha tĩnh tâm và họp mặt tháng 04/2021

Thứ Ba (06/4/2021), tại giáo xứ Bàng Ba, quý Cha đang làm mục vụ trong địa bàn giáo hạt Lý Nhân đã có buổi tĩnh tâm, gặp gỡ định kỳ để hiệp thông tình anh em linh mục trong Chúa và họp bàn các chương trình trong thời gian tới.

Đúng 09h00, buổi tĩnh tâm được bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể, hồi tâm và xét mình tại ngôi thánh đường giáo xứ Bàng Ba. Trong giờ chầu, có quý Cha cố hiện diện và ngồi tòa giải tội.

09h45, buổi họp được bắt đầu với sự chủ trì của cha Quản hạt Phanxicô Lê Thanh Nghị. Cha Quản hạt, trước hết, cảm ơn quý Cha trong các tiểu ban đã nỗ lực hoạt động tích cực trong dịp tết nguyên đán, tháng Thánh Giuse và Tuần Thánh vừa qua. Ngài cũng tổng kết và chúc mừng chương trình “Kỷ niệm 05 năm thành lập Giáo hạt Lý Nhân” tại giáo xứ Khoan Vỹ được diễn ra tốt đẹp.

Tiếp sau đó, lần lượt các tiểu ban đã trình bày những dự án mục vụ trong Giáo hạt cho thời gian tới, nhất là các chương trình trong mùa hè.

Trong đó, Cha Giuse Mai Xuân Lâm (Ban Giáo dân) thông báo và triển khai chương trình “Thường huấn cho Hội Đồng Mục Vụ” dự kiến tổ chức vào 20/4 tại giáo xứ Bút Đông sắp tới. Cha Giuse Nguyễn Thực Nghiệm (Ban Ơn Gọi) tổ chức và mời gọi ngày ƠN GỌI trong Giáo hạt vào Chúa Nhật IV – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tại giáo xứ Chợ Nội.

Cùng với đó, Ban Giáo lý và Thiếu nhi đề xuất chương trình ngày Đại hội Thiếu nhi Giáo hạt trong dịp Quốc tế thiếu nhi sắp tới. Ban Giáo lý cũng thống nhất thời điểm tổng kết và thi Giáo lý Hiệp Thông cấp Giáo hạt vào cuối tháng Bảy. Ban Giáo lý mong muốn thực hiện việc tập trung đào tạo cho Giáo lý viên trong Giáo hạt.

Các tiểu ban Caritas, ban Truyền thông và Hành hương cũng đã tổng kết và lên kế hoạch cho các chương trình vào dịp hè tới đây.

Sau gần hai giờ họp mặt, quý Cha đã cùng nhau thống nhất và nhận được dự án chương trình để triển khai đến các giới, các hội đoàn trong giáo xứ.

Ngày hội ngộ được kéo dài trong bữa cơm hiệp thông huynh đệ do giáo xứ Bàng Ba tiếp đón.

BTT Giáo hạt Lý Nhân

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org