Giáo hạt Chính Tòa: Thánh lễ ra mắt Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ khóa I

Vào lúc 18h30, thứ Tư, ngày 29/11/2023, tại Giáo xứ Thụy Phương, Cha quản hạt An-tôn Trần Duy Lương đã chủ sự Thánh lễ ra mắt Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ (BTV HĐMV) Giáo hạt Chính Tòa khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2026.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Trưởng Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận (TGP) Giu-se Nguyễn Văn Liên, Cha Đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Chính Tòa Phê-rô Nguyễn Văn Lanh, quý cha đồng tế, quý sơ, quý HĐMV các giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn.

Chia sẻ trong phần phụng vụ Lời Chúa, khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Mác-cô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’’ (Mc 16,15), Cha Trưởng Ủy ban Giáo dân TGP nhắn nhủ quý chức hãy luôn là cánh tay nối dài từ linh mục đến với người giáo dân trong tinh thần hiệp thông, cùng thánh hóa đời sống đức tin nơi mỗi tín hữu bởi “Cầu nguyện là linh hồn của các công việc mục vụ”.

Sau bài giảng lễ, Cha Đặc trách Ủy ban Giáo hạt công bố văn thư bổ nhiệm BTV HĐMV Giáo hạt Chính Tòa. Tiếp đó là nghi thức giới thiệu và tuyên hứa của quý chức trong BTV HĐMV Giáo hạt Chính Tòa khóa I, nhiệm kỳ 2023-2026.

Kết thúc Thánh lễ, ông Giu-se Nguyễn Văn Thành, trưởng Ban Thường vụ thay lời cho các thành viên trong BTV HĐMV Giáo hạt có lời cảm ơn tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh luôn soi đường dẫn lối cho BTV HĐMV Giáo hạt Chính Tòa, để các thành viên trong Ban luôn thi hành sứ vụ của mình trong bình an, quảng đại và ân sủng.

DANH SÁCH BTV HĐMV GIÁO HẠT CHÍNH TOÀ

STT Tên thánh, họ và tên Giáo xứ Chức danh Phụ trách
01Ông Giu-se Nguyễn Văn ThànhThụy PhươngTrưởng Ban Thường vụChung
02Bà Tê-rê-xa Trần Thị Thu HươngHàng BộtThư ký Hội đồngGiám sát
03Ông Gio-an Lê Đức KhoátChính TòaPhó Ban Thường vụMục vụ
04Ông Gioan B. Nguyễn Huy HoàngĐồng TrìPhó Ban Thường vụHội/ Ban
05Ông Giu-se Nguyễn Văn HùngHà ĐôngPhó Ban Thường vụQuản trị

Bài viết: BTT Gx. Hàng Bột
Hình ảnh: BTT GX. Thụy Phương

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org