Giáo Bút Thánh An-tôn mừng kính thánh quan thầy

Thứ Năm, ngày 13/6/2023, Giáo Bút Thánh An-tôn thuộc Giáo xứ Bút Đông long trọng mừng lễ quan thầy thánh An-tôn Pa-đô-va linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Đúng 7h30, cuộc cung nghinh thánh An-tôn diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Từng đoàn người tiến bước, nối tiếp nhau xếp thành hai hàng ngay ngắn để rước kiệu tôn vinh, tưởng nhớ ngài.

Trong tâm tình sốt mến, Cha Al-phong-sô Nguyễn Ngọc Châu đã cử hành Thánh lễ vào lúc 9h00. Đồng tế với ngài có quý cha bản hương, quý cha đang làm phục vụ tại Giáo xứ và đông đảo cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo Bút.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Giu-se Mai Xuân Thuỳ – Chính xứ Bái Xuyên đã gợi nhắc lại cuộc đời của thánh An-tôn Pa-đô-va. Ngài là môn đệ mẫu mực của Chúa Ki-tô, trong suốt cuộc đời, ngài đã bày tỏ lòng yêu mến Chúa, bác ái đối với người nghèo khổ và bệnh tật, đam mê rao giảng Tin mừng và sống một đời khiêm hạ, yêu thương làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời mình. Vì thế, Ngài còn có một danh xưng: “Thánh An-tôn hay làm phép lạ”.

Thiên Chúa không chỉ là người sáng tạo nên vạn vật, Người còn là Người tái tạo, đổi mới, để vạn vật luôn trở nên thánh thiện, hoàn hảo. Và thánh An-tôn Pa-đô-va được sai đến như một môn đệ của Chúa, với sứ mệnh tái tạo lại thế giới, tái tạo lại những con người đang thiếu thốn đức tin, yếu đuối đức cậy. Qua câu chuyện về cuộc đời thánh An-tôn Pa-đô-va, Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn noi gương thánh An-tôn, sống khiêm nhu, kết hợp với Chúa, siêng năng và hăng say đi loan báo Tin mừng, sống trọn vẹn với đức tin đã lãnh nhận, luôn đặt niềm trông cậy vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Muốn được như thế, mỗi người chúng ta cần phải sống bác ái, yêu thương, hạ mình xuống phục vụ anh em mình, đặc biệt là những người nghèo khó.

Lạy thánh An-tôn là vị Tiến sĩ của Hội Thánh, là người làm gương sáng trong đời sống bác ái và yêu thương, xin thánh hóa chúng con và cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con ơn cần thiết để chúng con vững vàng trong sứ vụ loan truyền Tin mừng và yêu mến hết thảy mọi người.

BTT Gx. Bút Đông

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org