Đức Thánh Cha bổ nhiệm Bề trên Tổng quyền nhà M.E.P làm Giám mục phụ tá

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Gilles Reithinger làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Strasbourg tại Pháp, hiệu tòa Saint-Papoul. Cho đến lúc này, cha cha Gilles Reithinger là Bề trên Tổng quyền của Hội Thừa Sai Pari (M.E.P) và là linh mục của Tổng Giáo phận Strasbourg.

Tiểu sử

Cha Gilles Reithinger sinh ngày 25/12/1972 tại Mulhouse thuộc giáo phận Strasbourg. Sau khi tốt nghiệp khoa Sinh học, cha đã gia nhập Đại Chủng viện của Strasbourg. Ngài đã đã trải qua kinh nghiệp làm việc tại Madagascar (1994-1996) và thời gian này ơn gọi truyền giáo đã chín muồi trong cha để rồi sau đó ngài quyết định ra nhập Hội Thừa sai Pari (M.E.P).

Năm 1997, ngài theo học cử nhân Thần học tại Đại học Marc Bloch thuộc Strasbourg và vào năm 1998 ngài tốt nghiệp cao học về Thần học thực hành và truyền thông.

Ngài chịu chức Phó tế ngày 21/6/1998 và thi hành sứ vụ phó tế tại Giáo xứ thánh Phanxico Xavie ở Pari. Ngày 27/6/1999 ngài chịu chức linh mục và nhập tịch vào Tổng Giáo phận Strasbourg với tư cách là thành viên của nhà MEP.

Ngài đã trải qua các chức vụ sau: Phó xứ Holy Redeemer ở Chelsea thuộc Regno Unito (1999); Nhà truyền giáo tại Singapore (1999-2001); Quản đốc nhà nguyện thuộc nhà Mẹ của MEP tọa lạc tại đường du Bac ở Pari (2004-2010); Tổng Đại diện của nhà MEP và Giám đốc điều hành Société de Diffusion des MEP (2010-2016); Bề trên cộng đoàn tại Pari và chịu trách nhiệm về các hoạt động văn hóa và mục vụ (2010-2013); Giám đốc điều hành Ban liên lạc quốc tế của nhà MEP và chịu trách nhiệp về Ban tình nguyện chăm sóc những người già (2013-2016); từ năm 2016 ngài là Bề trên Tổng quyền tạm thời của nhà MEP; ngày 12/7/2016 ngài được chọn làm Bề trên Tổng quyền.

BBT

Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh ngày 26/6/2021