Đức TGM Giuse tiếp nhận các ứng viên chuẩn bị lãnh nhận chức thánh

Sáng thứ Hai ngày 20/6/2022, tại nhà nguyện Fatima trong khuôn viên Tòa Tổng Giáo mục Hà Nội, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự nghi thức tiếp nhận 7 ứng viên lên chức thánh cho quý thầy sắp lãnh nhận chức phó tế vào ngày 24/6 sắp tới.

Lúc 5h00, trong bầu khí linh thiêng của ngôi nhà nguyện, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse cùng quý thầy đọc Kinh Phụng vụ để dâng lên Thiên Chúa những lời ca ngợi và cảm tạ.

Tiếp nối giờ kinh, Đức TGM Giuse đã chủ sự Thánh lễ như thường lệ, cùng đồng tế với Ngài có cha Toma Aquino Nguyễn Xuân Thủy – Đặc trách ơn gọi và quý cha trong Ban Ơn gọi.

Trong phần quảng diễn quảng diễn Lời Chúa, khởi đi từ các giai đoạn đau thương của lịch sử Do Thái do tội lỗi gây ra, Đức TGM Giuse mời gọi mọi người suy tư về quyền năng của Thiên Chúa và nhìn lại bản thân mỗi người. Từ đó, ngài mời gọi mọi người đừng xét đoán người khác.

Ngỏ lời với các tình nguyện viên lên chức thánh trước nghi thức tiếp nhận, Đức TGM Giuse nhấn mạnh: “Nghi thức này đề nghị các ứng viên khẳng định chắc chắn con đường mình đã chọn”. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý Thầy chuẩn bị lãnh chức Phó tế.

Sau bài giảng là phần nghi thức chính yếu, Cha Tôma Aquinô giới thiệu 7 Thầy sắp lãnh nhận chức thánh với Đức TGM Giuse.

Sang phần thẩm vấn, Đức TGM Giuse đã thẩm vấn các ứng viên: 

“Các con có muốn đáp lại ơn Chúa kêu gọi mà hoàn tất thời kỳ chuẩn bị, để một ngày kia nhờ lãnh nhận chức thánh các con trở nên xứng đáng thi hành những tác vụ trong Hội Thánh không?”

“Các con có muốn tu luyện tâm hồn để có thể trung thành phục vụ Chúa Kitô và nhiệm thể của Ngài là Hội Thánh không?”

Từng tiếng “con muốn” được cất lên bày tỏ sự ưng thuận với vị chủ chăn và đáp lại lời mời gọi Tình yêu. Tiếp đó, Đức TGM Giuse đã xác nhận sự ưng thuận này và nài xin: “xin Thiên Chúa hoàn tất việc Người đã khởi sự nơi các con”.

Nghi thức tiếp nhận kết thúc, Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Được biết, chiếu theo Giáo luật điều 1034: Trước khi lãnh nhận chức thánh, người tín hữu phải được tiếp nhận vào số những ứng viên qua một nghi thức phụng vụ. Theo đó, các ứng viên sắp được truyền chức phó tế phải tự tay viết và ký đơn xin gia nhập hàng giáo sỹ và sẽ được Bề trên tiếp nhận vào hàng ngũ các ứng viên thông qua nghi thức này.

Vào ngày 24 tháng 6 tới đây, Đức TGM Giuse sẽ truyền chức phó tế cho 11 ứng viên, trong đó có 07 thầy được đào tạo tại Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội là những thầy được tiếp nhận hôm nay, còn 04 thầy được đào tạotại nước ngoài đã tham gia nghi thức này khi còn đang tu học.

BBT

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org