Đức TGM Giuse bổ nhiệm 11 tân linh mục lên đường thi hành sứ vụ

Tổng Giáo Phận Hà Nội vui mừng đón nhận 11 tân linh mục trong Thánh lễ truyền chức ngày 03/12/2022, tại giáo xứ Đại Ơn. Sau thời gian trở về quê hương dâng Thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục, hôm nay ngày 08/12/2022, Đức TGM Giuse đã trao giấy bổ nhiệm cho các Tân Chức lên đường thực thi sứ vụ trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Văn thư Bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/12/2022.

Danh sách các Tân Linh mục được bổ nhiệm:

1. Linh mục Tôma Nguyễn Quang Cao – Phó xứ Vĩnh Trị

2. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chung – Phó xứ Bái Xuyên

3. Phaolô Trần Xuân Dũng – Phó xứ Đồng Gianh

4. Giuse Nguyễn Văn Hiệu – Phó xứ Gia Trạng

5. Antôn Bùi Văn Hoạt – Phó xứ Thạch Bích

6. Giuse Đỗ Hữu Huynh – Phó xứ Bút Đông

7. Giuse Chu Mạnh Linh – Phó xứ Đồng Bào

8. Giuse Đỗ Văn Long – Phó xứ Nam Định

9. Gioan Nguyễn Văn Tuyên – Phó xứ Bằng Sở

10. Giuse Trần Xuân Vị – Phó xứ Chính Tòa

11. Gioan Trần Văn Viện – Phó xứ Phủ Lý

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]