Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên ký quyết định ban hành văn kiện hậu Công nghị TGP Hà Nội

Thứ Ba, ngày 15/8/2023, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên đã ký quyết định ban hành Văn kiện hậu Công nghị Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội. Cùng với ngài, có Cha Alphongso Phạm Hùng, chưởng ấn và Cha Gio-an Nguyễn Văn Toàn, thư ký. Văn kiện được ký vào đúng ngày lễ Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời mang một ý nghĩa lớn lao và tầm quan trọng đối với TGP Hà Nội.

Đứng trước những biến động của xã hội cùng sự thay đổi của đời sống con người, các Ki-tô hữu nói chung đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách đố về đức tin. Cách riêng, tại TGP Hà Nội, Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên nhận thấy cần phải thực hiện một cuộc canh tân đời sống đức tin trong toàn TGP.

Ngày 24/11/2021, Đức TGM Giu-se đã long trọng cử hành Thánh lễ đại triều công bố triệu tập Công nghị TGP tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội với chủ đề “Canh tân đời sống đức tin”. Đây là dấu mốc quan trọng, bởi lẽ, kể từ đây mọi thành phần dân Chúa trong TGP cùng nhau bước vào một cuộc khảo sát, đóng góp ý kiến và xây dựng ngang qua các cuộc hội thảo.

Trong Năm Công nghị, đã có 22 cuộc hội thảo khác nhau do 18 Ủy ban tổ chức, nhằm thảo luận và lấy ý kiến đóng góp giúp canh tân các hoạt động mục vụ và đời sống đức tin trong TGP.

Ngày 20/11/2022, lễ Chúa Ki-tô Vua trở thành dấu mốc lịch sử trọng đại khi gia đình TGP Hà Nội chính thức bước vào Công nghị với Thánh lễ khai mạc diễn ra tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Với 183 tham dự viên bao gồm 87 linh mục, 10 nữ tu, 3 chủng sinh và 83 giáo dân đã nghiêm túc và tích cực làm việc trong 4 ngày (từ 20/11/2022 đến 23/11/2022) qua 9 phiên họp và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Ngày 24/11/2022, Thánh lễ Bế mạc Công nghị TGP Hà Nội đã được cử hành tại Tiểu vương cung thánh đường Sở Kiện, nhân kỉ niệm 110 năm Công đồng Kẻ Sở (1912-2022).

Ngày 09/4/2023, Ban Thư Ký Công nghị đã đệ trình Đức TGM Giuse bản báo cáo dày 16 trang tổng kết Công nghị, kèm theo đó là Văn kiện Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội.

Sau khi đón nhận Văn kiện Công nghị như tiếng nói tham vấn chính thức của mọi thành phần Dân Chúa của TGP Hà Nội, Đức TGM Giuse đã soạn và ban hành Văn kiện hậu Công nghị với tên gọi CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN THEO TINH THẦN CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI vào chính ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời, ngày 15/8/2023.

Dưới đây là toàn văn Quyết định này.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH VĂN KIỆN HẬU CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI 2022

Kính gửi: Quý linh mục, tu sỹ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu Tổng Giáo phận Hà Nội.

“Canh tân đời sống đức tin” là chủ đề của Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội. Chủ đề này được suy tư, đào sâu và thảo luận trong suốt một năm (24/22/2021 – 24/11/2022), với 22 buổi thảo luận tiền Công nghị và 4 ngày cử hành Công nghị. 4 ngày cử hành Công nghị, với 9 phiên làm việc, 183 đại biểu đại diện cho các thành phần Dân Chúa đã lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần để đưa ra một tài liệu chung kết, là tiếng nói tham vấn chính thức của toàn thể tín hữu Tổng Giáo phận cho Giám mục Giáo phận. Nội dung là những định hướng và quy định mục vụ cho Tổng Giáo phận Hà Nội trong nhiều lãnh vực khác nhau, nhằm giúp các tín hữu sống đức tin một cách hữu hiệu hơn trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Sau khi nhận được “Thư trình” và “Văn kiện Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2022” do Ban Thư ký của Công Nghị đệ trình ngày 09/4/2023;

Sau khi đọc, suy nghĩ, bàn hỏi và cầu nguyện, tôi đã điều chỉnh và bổ sung một số chi tiết cho nội dung của văn kiện này;

Nay, tôi, Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên, với quyền hạn và trách nhiệm Tòa Thánh đã ủy thác trong tư cách là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, quyết định ban hành Văn kiện hậu Công nghị với tên gọi CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN THEO TINH THẦN CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI.

Đây là những quy định thực hành, được áp dụng như luật riêng của Tổng Giáo phận với mong muốn có sự đồng nhất về cơ cấu tổ chức và hoạt động mục vụ trong Tổng Giáo phận.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Làm tại Hà Nội, nhằm ngày kính trọng thể Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời.
Ngày 15 tháng 8 năm 2023

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội
+ Giu-se Vũ Văn Thiên

BBT

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org