Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn dâng Thánh lễ tại Giáo họ Cẩm Du

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đổ xuống trên Giáo họ Cẩm Du khi lần đầu tiên đón Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đến dâng Thánh lễ tạ ơn ngày 09/4/2024. Sự hiện diện của Đức Hồng Y là nguồn động viên, khích lệ về đời sống đức tin cũng như tinh thần con dân trong Giáo họ.

Giáo họ Cẩm Du thuộc Giáo họ Cẩm Sơn. Giáo họ hiện có 78 nhân danh.

Thánh lễ tạ ơn được Đức Hồng Y Phê-rô long trọng cử hành lúc 10h00. Hiện diện trong Thánh lễ có quý cha đồng tế, quý sơ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong cả Giáo xứ.

Trong phần giảng lễ, Đức Hồng Y mời gọi mọi người hãy chiêm ngắm cộng đoàn tiên khởi khi xưa: Họ đã cùng nhau học hỏi, lắng nghe Lời Chúa, tham dự nghi lễ bẻ bánh là chính Thánh lễ ngày hôm nay chúng ta cử hành. Thánh lễ do chính Chúa Giê-su thiết lập và qua Thánh lễ chúng ta được kết hợp mật thiết với chính Chúa, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa Cha thay cho chúng ta. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể như hai môn đệ trên đường Em-mau khi xưa. Ngài nhắn nhủ thêm: Chúng ta cần trung thành lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, trung thành tham dự Thánh lễ cách tích cực và sốt sắng, trung thành cầu nguyện nơi nhà thờ, tại gia đình và dành những giây phút riêng tư để cầu nguyện thâm sâu với Chúa, có như thế chúng ta mới thực sự sống Lời Chúa mời gọi. Cuối cùng, ngài ước mong mỗi con dân trong Giáo họ luôn trung thành, sống bác ái, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Vì chỉ qua những hành động cụ thể đó, những anh em chưa cùng tôn giáo với chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Chúa.

Kết thúc Thánh lễ mọi người ra về trong niềm hân hoan vì được gặp gỡ Chúa như hai môn đệ trên đường Em-mau xưa. Xin cho môi con dân trong Giáo họ hân hoan ra đi loan tin mừng Phục sinh, đem niềm vui và sức sống mới cho tất cả mọi người.

BTT Gx. Cẩm Sơn

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org