Đức cha Giáo phận Hải Phòng huấn đức tại Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội

Thứ Hai, ngày 08/01/2024, Đức cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã gặp gỡ và huấn đức quý thầy chủng sinh Đại Chủng viện (ĐCV) thánh Giu-se Hà Nội với chủ đề của năm học: “Đến để phục vụ” (Mc 10,45)

Vào lúc 15h00, quý thầy chủng sinh hân hoan chào đón Đức cha Vinh-sơn đến huấn đức trong bầu khí của ngày đầu năm mới.

Trước hết, trong bài huấn dụ, Đức cha Vinh-sơn nói lên vai trò của người mục tử trong đời sống Giáo hội. Ngài nói rằng: “Chương trình đào tạo tại ĐCV luôn nhấn mạnh đến sự yêu mến dâng mình được khởi đi từ tự nhiên”. Vai trò của người mục tử là làm cho dân được sống và sống dồi dào. Bên cạnh đó, Giáo hội cũng đòi hỏi nơi linh mục tinh thần hiệp hành, kinh nghiệm trao đổi nơi cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, nhằm nêu lên tầm quan trọng trong sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, để xây dựng Giáo hội và loan báo Tin Mừng. Chủng sinh cần phải nhận ra vai trò kiến tạo sự hiệp nhất của người linh mục. Trong thời đại mới, người mục tử cần ý thức hơn trong cung cách phục vụ của mình. Đồng thời, người linh mục biết khám phá sức mạnh từ người nghèo của Thiên Chúa qua tinh thần Bài giảng trên núi.

Thứ đến, ngài nhấn mạnh đến hành động “vác thập giá mình hằng ngày”. Việc vác thập giá chính là từ bỏ chính mình, từ bỏ ý riêng của mình. Ngài nói: trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải gặp gỡ nhiều người, trong đó, có những người mà ta thích và cả những người ta không thích. Tuy nhiên, Giáo hội cần đến họ, yêu thương họ. Vì thế, người mục tử phải vượt qua những cảm nhận cá nhân để đón nhận, quan tâm và yêu thương hết mọi người, để không ai bị bỏ lại.

Cuối cùng, ngài mời gọi anh em chủng sinh cần thay đổi cái nhìn của người mục tử. Chúa bỏ quyền của người làm chủ để làm việc của một người tôi tớ. Cho nên, “người mục tử sống tinh thần phục vụ của Chúa Giês-su là người biết hy sinh quyền lợi đáng được hưởng để trở nên phương tiện cho Chúa hiện diện”. Hơn nữa, người mục tử cũng cần học cách lắng nghe: lắng nghe vì lợi ích của Giáo hội và tôn trọng ý kiến của người khác. Đó cũng chính là thái độ của một người đầy tớ.

Sáng ngày 09/01/2024, Đức cha Vinh-sơn chủ sự Thánh lễ tại nhà nguyện của ĐCV. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của Cha Giám đốc Bruno Phạm Bá Quế cùng quý cha trong ban đào tạo của ĐCV.

Qua những lời huấn dụ của Đức cha Vinh-sơn, ước mong quý thầy luôn sống ý thức vai trò của người mục tử trong tương lai; biết sống với tinh thần phục vụ dâng hiến, để trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.

BTT ĐCV thánh Giu-se Hà Nội

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org