Danh sách thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục tại TGP Hà Nội tháng 12/2020

Trong ngày bế mạc tuần tĩnh tâm năm 2020, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã công bố danh sách 29 Cha xứ và 20 Cha phó được thuyên chuyển hoặc bổ nhiệm mới.

Khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2020 Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội

Bế mạc tuần tĩnh tâm năm 2020 Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội

Trong danh sách 49 linh mục này có 9 linh mục đang là chính xứ được thuyên chuyển, 20 linh mục mới được bổ nhiệm chính xứ, 20 linh mục phó xứ được thuyên chuyển. Đồng thời còn có 03 linh mục được nghỉ dưỡng.

Các quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 07/12/2020

Sau đây là danh sách các ngài:

I. Quý Cha nghỉ dưỡng

1. Linh mục Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu, hiện là chính xứ Măng Sơn, được nghỉ dưỡng tại giáo họ Duệ Cát thuộc giáo xứ Bút Đông

2. Linh mục Giuse Nguyễn An Khang, hiện là chính xứ Bích Trì, được nghỉ dưỡng tại giáo họ Chi Long thuộc giáo xứ Đồng Phú

3. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nghị, hiện là chính xứ Vĩnh Đà, được nghỉ dưỡng tại Nhà hưu dưỡng Thượng Thụy.

II. Quý Cha xứ

1. Linh mục Antôn Trịnh Duy Công, hiện là Chính xứ Lường Xá, được thuyên chuyển làm Chính xứ Đồng Đội.

2. Linh mục Gioan Lê Trọng Cung, hiện là Chính xứ Hà Hồi, được thuyên chuyển làm Chính xứ An Lộc, kiêm nhiệm Vạn Điểm.

3. Linh mục Giuse Bùi Văn Giáp, hiện là Giám quản Bói Kênh, được bổ nhiệm làm Chính xứ Lường Xá.

4. Linh mục Gioan Baotixita Phan Văn Hà, hiện là Chính xứ Phùng Khoang, được thuyên chuyển làm Chính xứ Vỉ Nhuế, kiêm nhiệm Thôi Ngôi và Tướng Loát (mới được tách ra từ giáo xứ Thôi Ngôi).

5. Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Hinh, hiện là Chính xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét), được thuyên chuyển làm Chính xứ Yên Duyên (mới được tách ra từ giáo xứ Nam Dư), kiêm nhiệm giáo xứ Pháp Vân (mới được tách ra từ giáo xứ Thịnh Liệt)

6. Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàn, hiện là Phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú, được bổ nhiệm làm Chính xứ Xuy Xá.

7. Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Quốc Huy, hiện là Phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương, được bổ nhiệm làm Chính xứ Phú Ốc.

8. Linh mục Giuse Trịnh Duy Hưng, hiện là Phó xứ Khoan Vỹ, thường trực Nam Xá, được bổ nhiệm làm Chính xứ Mỗ Xá.

9. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu, hiện là Chính xứ Đồng Đội, được thuyên chuyển làm Chính xứ Mang Sơn.

10. Linh mục Phanxicô Xavie Trần Văn Liên, hiện là Phó xứ Mường Cắt, thường trực Vụ Bản, được bổ nhiệm làm Chính xứ Vụ Bản.

11. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Linh, hiện là Phó xứ Bình Cách, thường trực Lỗ Xá, được bổ nhiệm làm Chính xứ Từ Châu.

12. Linh mục Giuse Nguyễn Đức Long, hiện là Chính xứ Lại Xá, được thuyên chuyển làm Chính xứ Lảnh Trì.

13. Linh mục Giuse Trần Ngọc Long, hiện là Phó xứ Bằng Sở, thường trực Sở Hạ, được bổ nhiệm làm Chính xứ Chuyên Mỹ.

14. Linh mục Giuse Trần Hữu Nam, hiện là Phó xứ Tường Loan, thường trực Phú Ốc, được bổ nhiệm làm Chính xứ Lỗ Xá.

15. Linh mục Phanxicô Xavie Lê Thanh Nghị, hiện là Chính xứ Lảnh Trì, được thuyên chuyển làm Chính xứ Vĩnh Đà.

16. Linh mục Giuse Vũ Đức Quý, hiện là Giám quản Gò Mu, được bổ nhiệm làm Chính xứ Nam Xá.

17. Linh mục Giuse Đào Trọng Thành, hiện là Giám quản Chuyên Mỹ, được bổ nhiệm làm Chính xứ Giảng Võ (mới được thành lập).

18. Linh mục Antôn Vũ Ngọc Tho, hiện là Phó xứ Nghĩa Ải, thường trực Xuy Xá, được bổ nhiệm làm Chính xứ Bích Trì.

!9. Linh mục Antôn Ngô Văn Thông, hiện là Giám quản Vỉ Nhuế, được bổ nhiệm làm Chính xứ Hà Hồi.

20. Linh mục Giuse Trần Văn Thu, Phó xứ Thụy Ứng, thường trực Lại Yên, được bổ nhiệm làm Chính xứ Bói Kênh.

21. Linh mục Giuse Trần Viết Tiềm, hiện là Giám quản Từ Châu, được bổ nhiệm làm Chính xứ Phùng Khoang.

22. Linh mục Phêrô Trần Văn Trí, hiện là Chính xứ An Lộc, được thuyên chuyển làm Chính xứ Nam Dư.

23. Linh mục Luca Nguyễn Văn Trì, hiện là Phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý, được bổ nhiệm làm Chính xứ Gò Cáo.

24. Linh mục Phêrô Lại Quang Trung, hiện là Giám quản Thiện Mỹ, được bổ nhiệm làm Chính xứ Lại Xá.

25. Linh mục Giuse Vũ Công Viện, hiện là Chính xứ Nam Dư, được thuyên chuyển làm Chính xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét).

26. Linh mục Giuse Đặng Anh Việt, hiện là Phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang, được bổ nhiệm làm Chính xứ Thiện Mỹ.

27. Linh mục Giuse Đinh Ngọc Cảnh, OFM., hiện phụ trách Trung Hiếu, được bổ nhiệm làm Chính xứ Gò Mu.

28. Linh mục Giuse Trần Văn Long, OFM. quyền Chính xứ Trung Hiếu.

29. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Lam, hiện là Phó xứ Mỹ Thượng, thường trực An Hòa, được bổ nhiệm làm Chính xứ Sở Hạ.

III. Quý Cha phó thường trực

1. Linh mục Giuse Nguyễn Minh Chí, hiện là Phó xứ Bảo Long, được thuyên chuyển làm Phó xứ Mường Cắt.

2. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến, hiện là Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập, được thuyên chuyển làm Phó xứ Hà Thao, thường trực Kẻ Nghệ.

3. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Chiều, hiện là Phó xứ Hà Thao, thường trực Kẻ Nghệ được thuyên chuyển làm Phó xứ Động Linh, thường trực Ngọc Thị.

4. Linh mục Phêrô Lê Anh Cường, hiện giúp xứ Bái Xuyên, thường trực họ Thành Lập, được thuyên chuyển làm Phó xứ Bút Đông thường trực Dưỡng Thọ.

5. Linh mục Giuse Vương Văn Đệ, hiện là Phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ, được thuyên chuyển làm Phó xứ Lưu Xá, thường trực Mỹ Hạ.

6. Linh mục Giuse Trần Khắc Hạnh, hiện là Phó xứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm, được thuyên chuyển làm Phó xứ Lảnh Trì, thường trực Yên Mỹ.

7. Linh mục Gioan B. Nguyễn Viết Hoan, hiện là Phó xứ Lảnh Trì, được thuyên chuyển làm Phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ.

8. Linh mục Giuse Trần Đức Hội, hiện là Phó xứ La Phù, được thuyên chuyển làm Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát.

9. Linh mục Giuse Giuse Phạm Hoàng Huy, hiện là Phó xứ Bích Trì, được thuyên chuyển làm Phó xứ Thụy Ứng, thường trực Lại Yên.

10. Linh mục Phêrô Nguyễn Quang Khánh, hiện là Phó xứ Hà Đông, thường trực Yên Lộ, được thuyên chuyển làm Phó xứ Sở Kiện, thường trực TTHH Sở Kiện.

11. Linh mục Giuse Đỗ Văn Kiên, hiện là Phó xứ Tân Hội, thường trực Gò Cáo, được thuyên chuyển làm Phó xứ Hạ Trang, thường trực Phú Lương.

12. Linh mục Phaolô Vũ Đức Long, hiện là Phó xứ Hàm Long, được thuyên chuyên làm Phó xứ Hàm Long, thường trực Trung Trí.

13. Linh mục Giuse Trần Mạnh Long, hiện là Phó xứ Chính tòa, được thuyên chuyển làm Phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú.

14. Linh mục Micae Nguyễn Ngọc Thanh, hiện là Phó xứ Sở Kiện, được thuyên chuyển làm Phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương.

15. Linh mục Giuse Trần Tiến Thạo, hiện là Phó xứ Đồng Bào, được thuyên chuyển làm Phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý.

16. Linh mục Phêrô Tạ Văn Thắng, hiện là Phó xứ Thạch Bích, được thuyên chuyển làm Phó xứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm.

17. Linh mục Giuse Trần Văn Thắng, hiện là Phó xứ Vỉ Nhuế, thường trực Thôi Ngôi, được thuyên chuyển làm Phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang.

18. Linh mục Giuse Trần Xuân Thắng, hiện là Phó xứ Nam Định, được thuyên chuyển làm Phó xứ Lưu Xá, thường trực An Hòa.

19. Linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tâm, hiện là Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát, được thuyên chuyển làm Phó xứ Cửa Bắc, thường trực An Thái.

20. Linh mục Giuse Trần Văn Tuấn, hiện là Phó xứ Bút Đông, được thuyên chuyển làm Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]