Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội: Kỳ thi tuyển sinh khóa XXIX (2023 – 2031)

Sáng thứ Tư, ngày 18/4/2023, Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh khóa XXIX (2023 – 2031). Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi năm nay là 62 anh em ứng sinh đến từ 6 giáo phận.

Địa điểm dự thi được tổ chức tại các Giáo phận và có quý cha giáo của Đại Chủng viện làm giám khảo. Các Giáo phận có thí sinh dự thi năm nay là: Hà Nội (13 thí sinh), Bắc Ninh (11 thí sinh), Hải Phòng (9 thí sinh), Phát Diệm (11 thí sinh), Hưng Hóa (15 thí sinh), Lạng Sơn (3 thí sinh – dự thi tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội).

Thời gian dự thi được bắt đầu từ 08g00 đến 16g30 cùng ngày, với ba môn thi: Giáo lý, Tiếng Anh và Việt văn.

  • Môn Giáo Lý (120 phút):  08g00 – 10g00
  • Môn Tiếng Anh (90 phút):  10g30 – 12g00
  • Môn Việt văn (120 phút): 14g30 – 16g30

Tại địa điểm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội có Cha giáo Phê-rô Trần Mạnh Thiêm trong vai trò là giám thị cho anh em ứng sinh của hai Giáo phận là Hà Nội và Lạng Sơn.

Theo Sắc lệnh “Đào tạo Linh mục – định hướng và chỉ dẫn” của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (số 50-51), tiến trình đào tạo linh mục phải bao gồm cả ba giai đoạn: trước chủng viện (gặp Chúa Giê-su và được Chúa Giê-su kêu gọi), tại chủng viện (ở với Chúa Giê-su để được đào tạo) và sau chủng viện (được Chúa Giê-su sai đi rao giảng).

Với ơn Chúa kêu gọi và tâm hồn thiện chí của anh em ứng sinh các Giáo phận, ước mong tất cả mỗi ứng sinh luôn mang nơi mình ngọn lửa nhiệt thành của Chúa Thánh Thần để có thể từng bước trải qua những giai đoạn tu luyện mang lại nhiều hoa trái trong tương lai.

BBT

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org