Công bằng là gì? – Cùng nhau học giáo lý

381. Hỏi: Công bằng là gì?

Thưa: Công bằng là đức tính luân lý thể hiện qua quyết tâm trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân. Công bằng đối với Thiên Chúa được gọi là “nhân đức thờ phượng”.

382. Hỏi: Can đảm là gì?

Thưa: Can đảm là đức tính luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời; can đảm có thể đưa đến khả năng dám hy sinh chính mạng sống để bảo vệ một điều công chính.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

———

GIÁO LÝ NĂM HIỆP THÔNG – TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

14. H. Chúa Giêsu đưa ta vào trong sự hiệp thông với Ngài như thế nào?

T. Chúa Giêsu đưa ta vào hiệp thông với Ngài, vì Ngài là trung tâm điểm của đời sống đức tin. Là Kitô hữu có nghĩa là tin vào Ngài, yêu mến Ngài và bước theo Ngài, cũng như dập khuôn đời sống mình như Ngài đã sống. Ngài muốn ta hiệp nhất với Ngài như cây nho với cành nho: Thầy là cây nho, anh em là cành nho (Ga 15, 1-8); để ta sống là nhờ chính sức sống của Ngài: “Ta là bánh trường sinh ai ăn Ta thì sống muôn đời… Ai ăn Ta thì có sự sống nơi mình” (x. Ga 6,51-58).

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]