Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại Lisbon

TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
TẠI BỒ ĐÀO NHA
Nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXXVII
2 – 6/8/2023

Thứ Tư ngày 2 tháng 8 năm 2023
ROMA – LISBON
07:50Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Lisbon 
10:00Đến Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon 
10:00CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC 
10:45NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại lối vào chính củaĐiện Quốc gia“Belém” 
11:15THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG NƯỚC CỘNG HOÀ tại Điện Quốc gia “Belém” 
12:15GẶP CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại Trung tâm Văn hoá BelémDiễn văn của ĐTC
16:45GẶP THỦ TƯỚNG tại Toà Sứ thần 
17:30KINH CHIỀU VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Đan viện thánh GiêrônimôBài giảng của ĐTC 
Thứ Năm ngày 3 tháng 8 năm 2023
LISBON – CASCAIS – LISBON
09:00GẶP GỠ GIỚI TRẺ ĐẠI HỌC tại “Đại học Công giáo Bồ Đào NhaDiễn văn của ĐTC
10:40GẶP GỠ GIỚI TRẺ CỦA SCHOLAS OCCURRENTES tại Trụ sở Scholas Occurentestại CascaisLời chào của ĐTC
17:45NGHI THỨC CHÀO ĐÓN tại Công viên “Parque Eduardo VII”Diễn văn của ĐTC
Thứ Sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023
LISBON
09:00GIẢI TỘI CHO MỘT SỐ NGƯỜI TRẺ CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại Vườn Vasco da Gama 
09:45GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CỦA MỘT SỐ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP VÀ BÁC ÁI tại “Trung tâm Giáo xứ Serafina”Diễn văn của ĐTC
12:00ĂN TRƯA VỚI CÁC BẠN TRẺ tại Toà Sứ thần 
18:00ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ tại “Công viên Eduardo VII”Diễn văn của ĐTC
Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023
LISBON – FATIMA – LISBON
08:00Khởi hành bằng trực thăng từ Căn cứ không quân Figo Maduro ở Lisbon để bay đến Fatima 
08:50Đến Sân vận động Fatima 
09:30CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ BỆNH TẬT tại Nhà Nguyện Hiện Ra của Đền thánh Đức Mẹ Fatima.Diễn văn của ĐTCLời cầu nguyện
11:00Khởi hành bằng trực thăng từ Sân vận động Fatima để bay đến Lisbon 
11:50Đến Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon 
18:00GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại trường thánh S. Gioan Brito 
20:45CANH THỨC VỚI NGƯỜI TRẺ tại “Công viên Tejo”Diễn văn của ĐTC
Chúa nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023
LISBON – ROMA
09:00THÁNH LỄ CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại “Công viên Tejo”Bài giảng của ĐTC
Kinh Truyền Tin
16:30GẶP GỠ CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại“Bãi biển Algés”Diễn văn của ĐTC
17:50NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon 
18:15Khởi hành từ Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon để bay về Roma 
22:15Đến Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino

Nguồn: Vatican News

Facebook

Twitter

Email

Print