Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA, CẢ TRẦN GIAN ĐƯỢC THÁNH HÓA
SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
(Mt 3, 13-17)

Tiếp liền sau lễ Hiển Linh, Giáo Hội cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, kết thúc mùa Giáng sinh.

Đấng vô tội đến xin Gioan làm phép rửa

Chúa muốn thánh hoá kẻ sắp làm phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn để chôn vùi trọn vẹn con người Ađam cũ trong dòng nước. Nên, trước khi thanh tẩy ta và để thanh tẩy ta, Chúa thánh hoá sông Giođan, dù Gioan đã can ngăn “Chính tôi phải được Ngài rửa”(Trích bài giảng của thánh ghê- rô-ri-ô, giám mục Na-di-en). 

Tại sao các tầng trời lại mở ra?

Thưa, tội của Ađam khiến khiến cửa Thiên Đàng đóng: “Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra ” (Mt 3,16). Nay nhờ Chúa Giêsu mà cửa trời được mở ra. Trời mở ra, còn mạc khải cho Gioan Tẩy Giả và những người Do Thái biết rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần lại lấy hình một con chim bồ câu hiện xuống

Chim bồ câu cũng nhắc cho chúng ta một sự kiện trong Cựu Ước, lúc ấy chim bồ câu ngậm cành ôlui xuất hiện để báo sự chấm dứt của cơn đại hồng thủy, tin vui hòa bình cho toàn thế giới. Chúng ta hãy ơn sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org