Chiến dịch hè 2024 của Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô TGP Hà Nội

Tải về file PDF chiến dich TẠI ĐÂY

Tải bài hát “Nên một trong Giê-su” TẠI ĐÂY

          Nguồn: tonggiaophanhanoi.org