Caritas giáo hạt Phú Xuyên họp mặt định kỳ

Ngày 22/4/2021, đại diện Hội Caritas của 18 giáo xứ và nhóm Bảo vệ sự sống trong giáo hạt Phú xuyên đã tổ chức họp mặt tại giáo xứ Hoàng Nguyên.

Đúng 8h30, cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, đặc trách Caritas giáo Hạt Phú Xuyên cùng với các tham dự viên xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho mọi lời nói việc làm để buổi họp được diễn ra cách tốt đẹp theo ý Chúa.

Tiếp đến, Cha đặc trách dành một giờ chia sẻ với các tham dự viên về hướng hoạt động bác ái theo giáo huấn của Giáo hội. Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo là bản hướng dẫn cụ thể của Giáo hội về hoạt động bác ái. Hoạt động bác ái của Giáo hội không đơn thuần là hình thức khác của cứu trợ xã hội nhưng là vẻ huy hoàng của Kitô giáo và diễn tả sứ mạng của Hội Thánh. Cha Phaolô nhấn mạnh: “Người làm bác ái phải có nghiệp vụ theo mẫu gương của người Samaritanô – đáp trả cách đơn sơ cho nhu cầu cấp thời: cho kẻ đói ăn, cho người khát uống; đồng thời cũng cần đào tạo con tim biết chạnh lòng thương. Người làm việc bác ái còn là con người của cầu nguyện, nhờ cầu nguyện họ được tình yêu Chúa thúc bách để có tinh thần phục vụ và luôn biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa để phục vụ cách hiệu quả hơn”.

Sau giờ giải lao, cha Phaolô đã triển khai những công việc chung theo hướng dẫn của cha Giám đốc Caritas giáo phận, đồng thời bầu ban liên kết Giáo hạt theo từng cụm.

Tiếp theo, đại diện Caritas các giáo xứ báo cáo hoạt động trong 4 tháng đầu năm và định hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo.

Trước khi khép lại buổi họp, các tham dự viên tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho các hoạt động bác ái được tích cực và hiệu quả hơn. Buổi họp diễn ra trong tinh thần bác ái, sẻ chia chân thành.

Sau bài ca tạ ơn, mọi người chia sẻ bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên nhà xứ giáo xứ Hoàng Nguyên.

Được biết, trong cuộc họp cuối năm 2020, Cha đặc trách Caritas Giáo hạt Phú Xuyên và các đại diện Caritas của các giáo xứ thuộc hạt Phú Xuyên đã thống nhất mỗi năm hội họp 3 lần vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12 để tổng kết hoạt động của 4 tháng và định hướng hoạt động cho 4 tháng tiếp theo.

Caritas giáo hạt Phú Xuyên

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org