Các tham dự viên Thượng Hội đồng tham dự 3 ngày tĩnh tâm tại Sacrofano

Từ chiều ngày 30/9 đến chiều ngày 3/10/2023, các thành viên, đại biểu và khách mời đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI tham dự tĩnh tâm và cầu nguyện tại nhà tĩnh tâm Fraterna Domus cách Roma khoảng 30 km, trước khi Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục khai mạc vào ngày 4/10/2023.

Các ngày tĩnh tâm bắt đầu với Kinh Sáng vào lúc 8 giờ 45 sáng, trong đó nữ tu Maria Ignazia Angelini dòng Biển Đức và nguyên viện phụ trình bày một bài suy niệm ngắn. Nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Đaminh, Cha Timothy Peter Joseph Radcliffe, phụ trách hai bài suy niệm vào buổi sáng. Những người tĩnh tâm cũng sẽ có thời gian để cầu nguyện cá nhân trong thinh lặng.

Vào buổi chiều có các cuộc trò chuyện nhóm trong Thần Khí. Trước Thánh lễ có bài suy niệm thứ hai do Mẹ Maria Ignazia Angelini phụ trách.

Chủ đề bài suy niệm của Mẹ Angelini trong giờ Kinh Sáng Chúa Nhật 1/10/2023 là “Cùng nhau bước đi, gặp gỡ Chúa Giêsu, hòn đá bị loại bỏ là điều cần thiết”.

Bài suy niệm đầu tiên của Cha Timothy Radcliffe tập trung vào chủ đề “Hy vọng chống lại niềm hy vọng”. Bài suy niệm thứ hai của ngài có tựa đề “Ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta”. Các tham dự viên cũng đã tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha và sau đó tiếp tục nghe bài suy niệm.

Trước khi Thánh lễ được cử hành vào lúc 6 giờ 45 chiều, Mẹ Angelini đã trình bày một bài suy niệm dựa trên Tin Mừng Chúa nhật 26 Thường niên, mở đầu bằng một trích dẫn của Thánh Têrêsa thành Lisieux, được Giáo hội mừng vào ngày 1/10.

Đức cha Raymond Poisson, Giám mục Giáo phận Saint-Jérôme – Mont-Laurier ở Canada và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada đã chủ sự Thánh lễ và trong bài giảng ngắn, ngài suy tư về cả ba bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật XXVI Thường niên.

Nguồn: Vatican News

Facebook

Twitter

Email

Print