Ca đoàn thiếu nhi Giáo xứ Hàng Bột mừng lễ thánh quan thầy

Vào lúc 8h00, Chúa nhật, ngày 30/6/2024, các em thiếu nhi trong ca đoàn Phao-lô hân hoan mừng lễ quan thầy. Thánh lễ do Cha xứ Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh chủ sự.

Chia sẻ trong phần phụng vụ Lời Chúa, Cha xứ gợi nhắc cùng cộng đoàn về cuộc đời và hành trình truyền giáo đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của thánh Phao-lô tông đồ. Ngài đã được Chúa Giê-su Ki-tô mời gọi và biến đổi, trở thành một tông đồ nhiệt huyết, hăng say loan báo Tin Mừng đến cho muôn dân. Từ đó, Cha xứ mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Thánh nhân trong việc sống mến Chúa yêu người, truyền giáo, luôn giữ gìn và vun đắp đức tin trong mọi hoàn cảnh.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phao-lô, xin cho các em trong ca đoàn thiếu nhi biết sử dụng lời ca tiếng hát để ngợi khen Thiên Chúa, biết rao giảng về Chúa trong môi trường học đường và gia đình mỗi ngày.

BTT Gx. Hàng Bột

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org