Bầu Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình

Tại Giáo xứ Đồng Gianh vào ngày 25/8/2023 vừa qua, Giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình đã tổ chức bầu Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo hạt (HĐMVGH).

Cuộc bầu cử diễn ra với sự hiện diện của Cha Quản hạt Giu-se Nguyễn Văn Thoan, Cha Trưởng ban Giáo dân Tổng Giáo phận Giu-se Nguyễn Văn Liên, Cha Đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Fx. Nguyễn Văn Soái, quý cha và các Uỷ viên HĐMV đại diện cho 16 giáo xứ trong Giáo hạt.

Sau lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt đã tuyên bố lý do buổi họp. Trong bầu khí ấm áp của gia đình Giáo hạt, Cha Quản hạt Giu-se chia sẻ về tình hình chung của Giáo hạt, cũng như làm quen với vị đại diện mỗi giáo xứ. Đáp lời Cha Quản hạt, từng vị đại diện đã giới thiệu khái quát về bản thân, chức vụ đương nhiệm và công việc hiện tại.

Tiếp đến, Cha Trưởng ban Giáo dân Tổng Giáo phận báo cáo về nhu cầu cần thiết của việc bầu Ban Thường vụ HĐMVGH. Trong bản báo cáo, Cha Trưởng ban tóm tắt chung về tình hình hoạt động của các HĐMV giáo xứ trong dòng chảy chung của Tổng Giáo phận; về việc quản trị giáo xứ, đặc biệt là việc định hướng giúp các hội đoàn trong các giáo xứ. Từ đó dẫn tới nhu cầu cần thiết để thành lập HĐMV cấp giáo hạt theo định hướng của Bề trên Tổng Giáo phận.

Sau phần giới thiệu và mời gọi ứng cử viên, hội nghị đã hiệp thương được 9 vị để bầu vào Ban Thường vụ HĐMVGH. Bằng hình thức bỏ phiếu kín, hội nghị bầu ra được 5 vị theo quy chế chung của Hội đồng Mục vụ. Ngoài ra, do đặc thù là một giáo hạt thuộc vùng tái truyền giáo với việc đi lại rừng núi khó khăn, Cha Quản hạt và quý cha đã thống nhất đề xuất thêm một vị vào Ban Thường vụ, đặc trách việc truyền giáo và công cuộc loan báo Tin Mừng.

Giờ chầu Thánh Thể Chúa là những giây phút lắng đọng, tạ ơn và tín thác mọi sự cho Trái Tim đầy thương xót của Chúa Giê-su.

Hội nghị bế mạc tốt đẹp trong niềm tin và tràn đầy hy vọng. Tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa ngang qua sự hướng dẫn của Bề trên Tổng Giáo phận và sự nhiệt thành dấn thân của mọi người; hy vọng vào một ngày mai Tin Mừng của Chúa sẽ chiếu sáng những góc khuất của miền sơn cước mang tên Mỹ Đức – Hòa Bình.

BTT Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org