Ban Truyền thông Giáo hạt Chính Tòa củng cố cơ cấu tổ chức

Ngày 25/2/2023, tại giáo xứ An Thái, Ban Truyền Thông giáo hạt Chính Tòa có buổi gặp gỡ đầu năm để chia sẻ công tác truyền thông trong Giáo hạt và triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Tham dự ngày họp mặt có sự hiện diện của quý Cha Đặc trách Truyền thông của Tổng Giáo Phận và Giáo hạt cùng các anh chị em đại diện truyền thông của các giáo xứ trong Giáo hạt Chính Tòa: Hà Đông, Giang Xá, Đông Lao, Yên Duyên, Cửa Bắc, Hàng Bột…

Chia sẻ trong giờ gặp gỡ, cha Gioan Phạm Văn Đát, đặc trách truyền thông Tổng Giáo phận gửi lời cảm ơn các cộng tác viên truyền thông của Giáo hạt Chính Tòa trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Cha cũng chia sẻ những khó khăn còn tồn tại trong hoạt động truyền thông tại Tổng Giáo phận. Đặc biệt là sự thiếu hụt về nhân sự, những khó khăn cần nhiều nỗ lực từ nhiều phía.

Với mong muốn cộng tác hiệu quả hơn cho công tác truyền thông của Tổng Giáo phận, cha Giuse Mai Tiến Thạo, đặc trách truyền thông Giáo hạt Chính Tòa bày tỏ mong muốn kiện toàn bộ máy hoạt động truyền thông của Giáo hạt trong thời gian tới.

Cụ thể, Cha Giuse đã điều hành bầu Ban Đại diện để có thể kịp thời giúp đỡ các thành viên trong Ban Truyền thông Giáo hạt, cũng như triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông trong thời gian tới. Kết quả, Ban Đại diện Truyền thông Giáo hạt Chính Tòa bao gồm:

1. Anh Giuse Hạ Huy Sang (Giáo xứ Hà Đông- Trưởng Ban)

2. Anh Giuse Nguyễn Hồng Phương (Giáo xứ Giang xá – Phó Ban)

3. Chị Maria Trương Tuyết Trinh (Giáo xứ Cửa Bắc – Phó Ban)

Đặc biệt, Cha Giuse cũng kêu gọi mọi thành viên đi tham dự khóa bổ túc truyền thông vào ngày 19/03 sắp tới tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo Phận.

Xin Chúa chúc lành cho ngọn lửa truyền thông luôn cháy sáng nơi mỗi thành viên của Giáo hạt, để với lòng yêu mến Chúa và tinh thần nhiệt thành, các thành viên sẽ chung tay góp sức cho hoạt động truyền thông ngày càng thăng tiến hơn.

Bài viết: Maria Tuyết Trinh

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org