Ba Ủy ban Giáo lý, Giáo dục và Thiếu nhi họp bàn vấn đề đào tạo đức tin

Sáng thứ Sáu, ngày 03/11/2023, đại diện của ba Ủy ban Giáo lý, Giáo dục và Thiếu nhi về Tòa Tổng Giám mục Hà Nội để cùng bàn thảo về vấn đề đào tạo đức tin, dưới sự chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên.

Nội dung bàn thảo xoay quanh ba nội dung chính yếu: thứ nhất là sự cần thiết của việc soạn thảo và ban hành quy chế đào tạo giáo lý đức tin; thứ hai là phân chia nội dung giáo lý ở các cấp học cũng như phương pháp sư phạm; và cuối cùng là đưa ra những giải pháp liên quan đến việc đào tạo giáo lý viên.

Đại diện của từng Ủy ban đã lần lượt phân tích thực trạng, đóng góp giải pháp và đưa ra những ý kiến xây dựng, với kỳ vọng tạo nên hướng đi căn bản và toàn diện cho lãnh vực đào tạo đức tin cho các tín hữu, đặc biệt là cho thiếu nhi.

Đúc kết cuộc họp, Đức Tổng Giám mục giao cho ba Ủy ban cùng phối hợp và dành ưu tiên cho việc soạn thảo quy chế đào tạo giáo lý như bản lề cho các việc khác như nội dung đào tạo giáo lý viên và soạn thảo sách giáo khoa giáo lý… Cụ thể, nhóm soạn thảo do Cha Alphongso Phạm Hùng làm trưởng, Cha Giu-se Vũ Quang Học và Cha Giu-se Đào Trọng Thành làm phó, Cha Giu-se Vũ Công Viện làm cố vấn.

Việc đào tạo đức tin vốn đang gặp những thử thách rất lớn từ nhiều mặt: nhân sự đào tạo cấp cao, giáo lý viên, bối cảnh xã hội và gia đình… Hy vọng những nỗ lực của Tổng Giáo phận sẽ giúp cải thiện từng bước và giúp việc giáo dục đức tin ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

Ban Thư ký

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]