Bà cố: Maria Đặng Thị Lượn, Thân mẫu Linh mục Giuse Đào Bá Thuyết

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục Sinh

Gia đình chúng con xin trân trọng kính báo

Bà cố: MARIA ĐẶNG THỊ LƯỢN

Sinh năm 1934

Đã được Chúa gọi về hồi 4h15’ ngày 19 tháng 1 năm 2023

(Tức ngày 28 tháng 12 năm Nhâm Dần)

Tại giáo xứ Đại Ơn, giáo phận Hà Nội

Hưởng thọ: 90 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Nghi thức khâm liệm: Lúc 14h00 thứ Năm ngày 19 tháng 1 năm 2023

Thánh lễ an táng: 9h00 thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023

Do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự tại Nhà thờ giáo xứ Đại Ơn

Gia đình chúng con kính xin Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maira sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con đồng cảm tạ.

Đại Ơn, ngày 19 tháng 1 năm 2023

T/m Gia đình
Trưởng nam: Phêrô Đào Bá Long
Thứ nam: Lm. Giuse Đào Bá Thuyết

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org