Video – Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

– Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về: – Những nét chính yếu về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020- Mối ưu tư của HĐGMVN về Giới trẻ – Đại hội Giới trẻ......

Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức cha Chủ tịch HĐGMVN

– Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về: – Những nét chính yếu của Hội nghị thường niên 2020 – Năm thánh của Tổng Giáo phận Huế – Đền thánh Đức Mẹ La Vang – Lũ lụt miền Trung  ......