Video – “Cẩn thận – sẵn sàng” – Chúa Nhật XXXII Thường niên A – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

CẨN THẬN – SẴN SÀNG SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A  (Mt 25, 1-13) Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu thường dùng những hình ảnh cụ thể thường ngày để giúp cho người ta dễ hiểu về mầu nhiệm Nước Trời. Chúa sánh ví Nước Trời như hạt cải, Nước......

Video – Hãy nên thánh – Lễ các Thánh nam nữ

    HÃY NÊN THÁNH SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (Mt 5, 1-12a) Hàng năm cứu mỗi dịp lễ Các Thánh về, lời Chúa trong sách Lêvi, nhất là qua ngòi bút của thánh Phêrô, bằng nhiều cách lại vang lên bên tai chúng ta như muốn thôi thúc chúng ta ở mọi......

Video – Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự – Suy niệm Chúa nhật XXX năm – A

    PHẢI YÊU MẾN THIÊN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXX THƯỞNG NIÊN – NĂM A (Mt 22, 34-40) Lại một bẫy khác do con người đặt ra để thử lòng Thiên Chúa. Thay vì một nhóm người như trước, họ chọn ra một đại diện cho cả nhóm. Vì......

Video – Mọi sự là của Chúa, hãy trả cho Chúa – Suy niệm Chúa nhật XXIX Thường niên A

  MỌI SỰ LÀ CỦA CHÚA, HÃY TRẢ THIÊN CHÚA Suy niệm Chúa nhật XXIX năm – A  (Mt 22, 15-22) Dịp lễ Đức Mẹ La Vang, tháng 8 năm 2017 vừa qua. Khi đề cập đến tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Girelli nhận định rằng, tại......